Home » Tag Archives: nitaqat

Tag Archives: nitaqat

നിതാഖത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ കുഴിമന്തി സൂപ്പർ ഹിറ്റ്

മലബാറിന്‍റെ രുചിയേറുന്ന ഭക്ഷണം ആരെയും ആക്രാന്തം കൊള്ളിക്കുന്നതാണെന്നാണ് തെക്കരുടെയും മറ്റെല്ലാവരുടെയും വെപ്പ്. എന്നാല്‍ ഇതൊരു വെപ്പ് മാത്രമല്ലെന്നും മലബാറന്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാവില്ലെന്നത് പകല്‍ പോലെ സത്യമാണ്. തലശ്ശേരി ബിരിയാണി മുതല്‍ എന്തിനുപറയുന്നു പൊറോട്ട യും ചിക്കന്‍കറിയും വരെ മലബാറിന്‍റെ സ്പെഷ്യലാണ്. മലപ്പുറത്തെ ഭക്ഷണമാണെങ്കില്‍ അതിലും കേമം. മലപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴി എവിടെ നോക്കിയാലും ഇപ്പോള്‍ കാണുന്നത് കുഴിമന്തിയുടെ ബോര്‍ഡുകളാണ്. കുഴിമന്തി എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അതെന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കില്‍ മലപ്പുറത്തു തന്നെ വരണം. മറ്റെല്ലാ ജില്ലയിലും മന്തിയുണ്ടെങ്കിലും രുചിയുടെ കാര്യത്തിലും നിര്‍മ്മാണത്തിലും ...

Read More »