അജ്‌മീർ യാത്രാസംഘം: രോഹിത് ആനന്ദ്, ബിപിൻ ബാലകൃഷ്ണൻ, പി. പി. ഷാനവാസ്, ഹരിനാരായണൻ, ഷഹബാസ് അമൻ (ചിത്രം: ബിജു ഇബ്രാഹിം)

Ajmir-1

Leave a Reply