പി പി ഷാനവാസ് അരുണാചലഗിരിയിൽ. തിരുവണ്ണാമല അരുണാചലേശ്വര ക്ഷേത്രമാണ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ

Shanavas-at-Arunachalam

Leave a Reply