കഥയിലെ നായകനായ മകനൊപ്പം അനോന സറോ. മകന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ എയര്‍ ഫോഴ്‌സില്‍ വിമാനങ്ങള്‍ പറത്തുന്ന ട്രെയിനി

Annonna Surrao with son

Leave a Reply