Home » മറുകാഴ്ച » ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ കുടകൾ വിതരണം ചെയ്തു

ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ കുടകൾ വിതരണം ചെയ്തു

മഞ്ഞ് വീഴ്ചയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഊട്ടിയിലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ കുടകൾ വിതരണം ചെയ്തു

Leave a Reply