Home » Tag Archives: we smile

Tag Archives: we smile

ഫറാസ് തമിഴ്‌ നടനെ കണ്ടു , തമിഴ്‌ നടനെ

” ഫറാസ് തമിഴ്‌ നടനെ കണ്ടു , തമിഴ്‌ നടനെ “. ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിയുമായി ഫറാസ് തന്റെ ടീച്ചറുടെ അരികിലേക്ക്‌ ഓടി വന്നു പറഞ്ഞു. തമിഴ്‌ നടൻ പ്രകാശ്‌ രാജിനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിലാണവൻ. കനം കൂടിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴും, പ്രശസ്തർ വേദികളിൽ തിളങ്ങുമ്പോഴും നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സുകൾക്ക്‌ തിരമാല എണ്ണാനായിരുന്നു തിടുക്കം. ഇടക്കാലത്തു ഹിറ്റായ ‘ ഷുക്കൂറു സുന്ദരനാ, ഓനൊരു വല്ലാത്ത സംഭവമാ..’ എന്ന ആൽബം പാട്ട്‌ പാടിക്കൊണ്ടും കിന്നാരം പറഞ്ഞും അവർ ഇരുന്നു. കോഴിക്കോട്‌ നടക്കാവ് മാനസികമായ അവശതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായുള്ള ‘ We Smile ...

Read More »